Free Claessens

Voorzitter-Feestelijkheden-PR

Paula Broekx

Secretaris

Claudia Creemers

Penningmeester

Annemie Craeghs

Kantine verantwoordelijke

Koen Bosmans

Feestelijkheden

Luc Kleynen

Terreinonderhoud

Bart Raets

Jeugdwerking