Free Claessens

Voorzitter-Feestelijkheden-PR

Paula Broekx

Secretaris

Claudia Creemers

Penningmeester

Annemie Craeghs

Jeugdwerking

Koen Bosmans

Feestelijkheden

Gilbert Bongers

Terreinonderhoud

Luc Kleynen

Terreinonderhoud